Waterschap Drents Overijsselse Delta

Waterschap Drents Overijsselse Delta ambassadeur van de Wilde Kievitsbloem

Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft zich bij Heel Drenthe Zoemt aangesloten als ambassadeur voor de biodiversiteit van het boerenland. Het waterschap gaat zich inzetten voor de wilde kievitsbloem. Deze zeldzame plantensoort komt nog maar op een paar plekken voor in Nederland. De meeste wilde kievitsbloemen staan in de oeverlanden langs de Overijsselse Vecht en het Zwarte Water bij Zwolle en Hasselt.

De wilde kievitsbloem is een bolgewas uit de leliefamilie. In april bloeien de kievitsbloemen en vind je ze in weilanden in de uiterwaarden. Diep rood-paars geblokte bloemen bengelen als klokken aan de ijle stengels. Tussen de paarse bloemen bungelt een enkele witte bloem.

In Drenthe is de kievitsbloem praktisch altijd door de mens aangeplant. Alleen in polder Oosterland op de grens van Groningen en Drenthe is de zeldzame witte wilde kievitsbloem nog te zien. Verder moet je om de wilde kievitsbloem te zien dus naar Noordwest Overijssel.

Oorspronkelijk komt de wilde kievitsbloem voor op klei-op-veengronden die in de winter onder water kwamen te staan. De kievitsbloem kan erg slecht tegen veranderingen in het grondwaterpeil en veel bemesting. Vandaar dat hij op de meeste plaatsen al lange tijd niet meer voorkomt.

Foto: Mark Zekhuis

Drents Overijsselse Delta heeft zich als ambassadeur gemeld op initiatief van de fractie Water Natuurlijk. Tijdens de algemene beschouwingen stelde fractievoorzitter Marion Wichard in een motie voor dat het waterschap zich zou aanmelden als ambassadeur bij Heel Drenthe Zoemt, met als symbool de kievitsbloem. De motie kreeg een ruime meerderheid.

Met het ambassadeurschap willen we laten zien dat het waterschap oog heeft voor de kwetsbaarheid van de natuur. De kievitsbloem is daarvoor een goed symbool: een tere en kwetsbare plant waarvan de zaden zich drijvend op het water verspreiden. Het zou mooi zijn, wanneer deze zaden zich in de toekomst ook richting het Drentse deel van het waterschapsgebied verspreiden.

Meer informatie
Persbericht van de fractie Water Natuurlijk van Drents Overijsselse Delta
Lees meer over het voorkomen van de wilde kievitsbloem