Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Vind hieronder het antwoord op veel voorkomende vragen over Plan Boom. Staat je vraag er niet bij? Neem dan direct contact met ons op.

Algemeen

 • Wat is het doel van Plan Boom?
  Met Plan Boom willen we in vier jaar tijd 10 miljoen extra bomen planten in Nederland. Hiermee verkleinen we onze CO2-uitstoot en wordt onze leefomgeving mooier, groener, frisser en gezonder. Iedereen kan zelf bijdragen en kan in de eigen woonomgeving daarvan de vruchten plukken.
 • Waar worden de bomen geplant?
  Er zijn 2 soorten locaties waar we op inzetten: openbare ruimte in eigendom van gemeente of provincie, private gronden van particulieren, boeren of landgoedeigenaren. Een deel van de beoogde 10 miljoen bomen zal nadrukkelijk ‘dicht bij de mensen’ worden geplant, daarnaast gaan we bomen planten buiten de bebouwde kom. Niet alle locaties zijn geschikt om bomen te planten, zoals gebieden voor weidevogels of open landschappen. Het vinden van geschikte locaties moet daarom lokaal  gebeuren. Dit vraagt het nodige speurwerk, veel overleg en praktische adviezen. Op dit moment zijn er naar schatting twintig keer zoveel bomen als inwoners in Nederland dus dat betekent dat er zo’n 3% bij komt.
 • Is er wel ruimte in Nederland voor 10 miljoen extra bomen?
  Er is in Nederland genoeg ruimte voor 10 miljoen bomen. Maar deze plekken dienen we wel zorgvuldig uit te zoeken. Daarom gaan we echt lokaal aan de slag: met bewoners, groepen en gemeenten kijken we waar de ruimte is en waar de bomen het beste geplant kunnen worden. Daarnaast kunnen bewoners met een eigen tuin meedoen door een ‘deelnemerspakket’ aan te vragen en gaan we het lokale bedrijfsleven benaderen om op hun terreinen bomen te planten of een plantlocatie te sponsoren.
 • Welke organisaties werken mee aan Plan Boom?
  Plan Boom is een initiatief van de Natuur en Milieufederaties. Samen met LandschappenNL, De Gezonde Stad, Duurzaam Den Haag, Milieucentrum Rotterdam, Stichting wAarde, LSA bewoners, Trees for All en heel veel vrijwilligers. Gemeenten, bewonersgroepen en bedrijven haken aan. Juist die samenwerking maakt Plan Boom sterk.
 • Hoe groot zijn de bomen?
  Plan Boom is ambitieus: we willen 10 miljoen bomen planten, in vier jaar tijd. Zoveel grote bomen zijn er niet. Die bomen worden nu gekweekt. Dat houdt in dat we veel nieuwe en dus jonge, kleine boompjes zullen planten. Dat zijn meestal eenvoudige ‘sprietjes’ van ongeveer 1 meter hoog. Daarnaast willen we, vooral in de bebouwde kom, toch ook een aantal grotere bomen planten, met een stamomtrek van circa 10 tot 12 centimeter. (Deze boompjes zijn dan meestal 2 tot 3 meter hoog). De keuze hangt af van de plek.
 • Wie betaalt de boompjes?
  Wij hebben geld van de Postcode Loterij gekregen om alles rond Plan Boom in het hele land goed op te zetten. De kosten van de boompjes worden daarmee niet gedekt. Een donatie is dan ook van harte welkom. Als je zelf in je buurt bomen wilt planten, kun je ook bewoners of de gemeente vragen om een financiële bijdrage. Als dat niet lukt, kun je ons ook om hulp vragen. Via de website kun je een donatie doen. Ook kun je als bedrijf een bedrag doneren. We kunnen dan bespreken hoe we daarmee publiciteit voor je bedrijf kunnen genereren.
 • Waarom plant de overheid de bomen zelf niet?
  Wij vragen van de overheid dat ze een goed klimaatbeleid voert. Daar hoort ook de aanplant bij van bomen, en de overheid maakt daar ook serieuze plannen voor. Wij willen echter ook zelf aan de slag. Want iedereen kan bomen planten. En als we dat ook met ons allen doen, zet dat echt zoden aan dijk. Dan wordt Nederland snel mooier, dragen we bij aan de verbetering van biodiversiteit én wordt de opwarming van de aarde vertraagd.
 • Wat heeft het voor zin om bomen te planten als men ondertussen ook blijft kappen?
  Het valt soms moeilijk te begrijpen dat er zoveel bomen worden gekapt. Het kappen gebeurt om diverse redenen. Bijvoorbeeld omdat bomen oud of ziek zijn en gevaar kunnen opleveren, om plaats te maken voor bebouwing of om andere natuurtypen de ruimte geven.  Wij verdedigen het kappen niet, maar willen ons er ook niet door laten tegenhouden. Het klimaatprobleem vraagt dat we echt groter denken. Wij vinden dat er veel meer ruimte in ons land moet worden vrijgemaakt voor bomen en natuur. Waar mogelijk willen we dat bestaande bomen goed worden beschermd, en dan … minstens 10 miljoen erbij.
 • Wat kan ik doen voor Plan Boom?
  Om de komende vier jaar 10 miljoen extra bomen te kunnen planten in Nederland is er veel hulp nodig! Je kunt helpen als particulier, bewonersinitiatief, bedrijf en gemeente.  Kijk op onze website hoe jij kunt meedoen.

Particulieren

 • Hoe kan ik locaties vinden?
  Niemand kent een buurt of  streek zo goed als de mensen die er wonen. Daarom is het heel erg handig als iedereen zelf, in eigen leefomgeving, naar goede plant-locaties zoekt. Dat kan, heel simpel, door goed rond te kijken. Als je ergens ruimte ziet waarvan je denkt dat er goed bomen kunnen staan, maak er dan een foto van en schrijf de adresgegevens op. Vervolgens kun je uitzoeken wie de eigenaar van de grond is en vragen of hij/zij mee wil doen. (Dat kan een persoon zijn, of een bedrijf of overheid. Je kunt het – als je er zelf niet achter komt – navragen bij de gemeente.) Een paar bomen kunnen vaak vrij eenvoudig worden aangeplant. Als je ergens echt veel meer bomen wil planten, moet eerst goed gekeken worden of dit kan, in het bestemmingsplan. Neem contact met ons op, als je hulp nodig hebt.
 • Kan ik zelf (helpen) planten?
  Ja, in het plantseizoen kun je zelf aan de slag. Alleen of met de buurt, de lokale energiegroep, de sportvereniging, met school of een bedrijf of met een vriendengroep. Je kunt ook helpen bij een plantactie in jouw provincie. Het zijn onvoorstelbaar veel (miljoenen) bomen die we willen planten, dus iedere hulp is welkom.
 • Kan ik vrienden, familie, buren, collega's vragen om mee te doen?
  Ja, wij vinden het juist heel erg fijn als je dat doet. Het zou fantastisch zijn, als iedereen een steentje bijdraagt. Deel informatie uit. Schrijf een tekst op instagram of Facebook. Of organiseer een avond in de buurt. Er zijn veel manieren en je kunt zelf bepalen wat het best bij jou past. Je kunt je initiatief aanmelden bij ons. Zo dragen we allemaal iets bij en kunnen we miljoenen bomen planten.
 • Kan ik meedoen om mijn CO2 te compenseren?
  De klimaatverandering vraagt van ons allemaal dat wij duurzamer gaan leven. Iedereen kan daar zelf een invulling aan geven. Sommige mensen kiezen ervoor om – bijvoorbeeld – vliegreizen te maken, ook al weten we dat dit slecht voor het klimaat is. Aanplant van bomen kan dan worden ingezet als compensatie. Dit kan je soms al direct regelen bij het boeken van je vliegticket of via Trees for All. Je kan het ook op andere manieren regelen. Bijvoorbeeld door zelf een boom aan te planten of een donatie te doen bij Plan Boom.
 • Wat is een deelnemerspakket?
  Medewerkers van Plan Boom werken momenteel aan de ontwikkeling van ‘deelnemerspakketten’. Dit zijn pakketten met enkele kleine boompjes (en aanvullende informatie), die je in eigen tuin kunt planten. Nadere informatie hierover komt in september 2020 beschikbaar, op deze website. Vanaf dat moment kun je de pakketten bij ons kopen.
 • Wie zorgt voor de boompjes nadat ze geplant zijn?
  Een boom bindt gemiddeld één ton CO2 in 50 jaar. Dat is enorm belangrijk in de strijd tegen klimaatverandering. Maar dan moet het boompje wel de kans krijgen om te groeien. Zeker in de eerste jaren, vlak na aanplant, is een boom nog erg kwetsbaar. Daarom is het heel belangrijk dat iedereen ze zelf in de gaten houdt, in eigen buurt of wijk. Als er dan, bijvoorbeeld, weer een droge, warme zomer komt, kun je ze even water geven.

(Buurt)verenigingen

 • Kunnen we als groep meedoen?
  Veel mensen willen als dorpsraad, sportvereniging, wijkorgaan, studentenvereniging of lokale energiegroep bijdragen aan de aanplant van de bomen. Dat is super. Het leukst is natuurlijk als je zelf een locatie weet en samen de bomen gaat planten. Wij kunnen je daar eventueel bij helpen. Meld je initiatief dan aan op de website.

Gemeenten

 • Hoe kunnen we als gemeente meedoen?
  Gemeenten voeren zelf een klimaatbeleid, en daar past de aanplant van bomen vaak goed in. Vanuit Plan Boom denken en werken wij graag samen.  Zo kunnen wij bijvoorbeeld helpen om omwonenden te betrekken, adviseren over de aanplant, handjes regelen om te planten en helpen bij het maken van afspraken over het beheer. Neem gerust contact op.
 • Hoe verhoudt Plan Boom zich tot het Klimaatakkoord en de Regionale Energiestrategieën?
  In het Klimaatakkoord is opgenomen dat gemeenten streven naar 1% meer bomen per jaar op Nederlands grondgebied. Rijk en provincies hebben (in de nota over hun ambities en doelen voor de bossenstrategie) aangeven dat ze ‘met betrokken partijen in overleg gaan om mogelijkheden voor extra bos in beeld te brengen bij het opstellen van Regionale Energiestrategieën (RES)’. Het aanplanten van bomen met Plan kan goed worden ingezet als één van de bouwstenen in de Regionale Energiestrategieën
 • Hoe verhoudt Plan Boom zich tot de Bossenstrategie?
  In de nota ‘Ambities en doelen van Rijk en provincies voor de Bossenstrategie’ (die in februari 2020 aan de Tweede Kamer is aangeboden) wordt verwezen naar de bepaling in het Klimaatakkoord dat gemeenten zullen streven naar 1% meer bomen per jaar op Nederlands grondgebied. Daarbij stellen Rijk en provincies dat zij ‘met gemeenten in gesprek gaan hoe dit concreet kan worden gemaakt en wat hier voor nodig is.’ Samenwerking van gemeenten met Plan Boom zijn een goede manier om de beoogde aanplant van jaarlijks 1% meer bomen handen en voeten te geven.
 • Hoe vind ik als gemeente extra locaties voor de aanplant?
  Er zijn diverse manieren waarop gemeenten grond kunnen ‘vrijmaken’ voor de aanplant van meer bomen. Vaak is er al veel mogelijk in  eigen plantsoenen, bermen en ‘restgebieden’.

  Daarbij komt:

  • Gemeenten in het buitengebied verpachten vaak ‘losse’ stukjes grond. Deze stukjes kunnen, na beëindiging van de pachtovereenkomst, vaak relatief eenvoudig met bomen worden beplant.
  • Gemeenten kunnen ook bedrijven en burgers op hun grondgebied oproepen om grond voor aanplant aan te melden.
  • Vaak is ook langs wegen, waterwegen en spoorwegen – in overleg met de verantwoordelijke terreinbeheerders – aanplant mogelijk.

  Het komt aan op maatwerk, met vaak creatieve oplossingen, waar wij – vanuit het netwerk van Plan Boom – graag over meedenken en aan bijdragen.

Bedrijven

 • Wat kan ik als bedrijf doen?
  Bedrijven kunnen op verschillende manieren bijdragen. Bijvoorbeeld door een bedrag te doneren. Iedere bijdrage is welkom! Wij kunnen, in overleg, de nodige exposure genereren. In een aantal gevallen hebben bedrijven ruimte beschikbaar waarop nog bomen kunnen worden aangeplant. En daarnaast kan betrokkenheid van werkgever, werknemers en mogelijke klanten zich uiten in gezamenlijke aanplant van bomen tijdens een bedrijfsdag. Neem gerust contact met ons op om van gedachten te wisselen.
 • Kunnen er bomen geplant worden om mijn bedrijventerrein?
  In een aantal gevallen hebben bedrijven ruimte beschikbaar waarop nog bomen kunnen worden aangeplant. Dit kan bijvoorbeeld  langs randen van het terrein of in gebieden waar uw werknemers tijdens pauzes recreëren. Neem gerust contact met ons op om van gedachten te wisselen.
 • Kan ik mij als sponsor aan Plan Boom verbinden?
  Bomen zijn populair. Het planten van bomen spreekt veel mensen aan als natuurvriendelijke maatregel binnen het klimaatbeleid die relatief weinig weerstand oproept. Voor u, als bedrijf, kan het interessant zijn om zich als sponsor aan Plan Boom te verbinden. Sponsoring kan helpen om de kosten van de bomen te dekken. Dit kunt u doen vanuit de wens om maatschappelijk verantwoord te ondernemen en/of uit oogpunt van marketing. En hoewel wij vanuit Plan Boom geen CO2 certificaten uitgeven, kunt u natuurlijk wel bomen planten ter compensatie. Wij kunnen uw bedrijf daarbij exposure geven. Neem gerust contact met ons op om van gedachten te wisselen.
 • Hoe kan ik medewerkers bij Plan Boom betrekken?
  Het kan ook voor uw eigen werknemers interessant zijn dat uw bedrijf zich aan Plan Boom verbindt. Werknemers zijn daar vaak trots op (het is iets waar men thuis graag over praat) en dat versterkt de binding met het eigen werk. Bijdragen van het bedrijf kunnen daartoe worden toegelicht op uw website, in uw social media-kanalen of bijvoorbeeld het jaarverslag. U kunt ook overwegen een ‘deelnemerspakket Plan Boom’ op te nemen in uw Kerstpakket, of uw werknemers anderszins bij de bomen te betrekken. (Informatie over de deelnemerspakketten komt ongeveer september 2020 op de website). Zo kan betrokkenheid van werkgever, werknemers en mogelijke klanten zich ook uiten in gezamenlijke aanplant van bomen tijdens een bedrijfsdag. Neem gerust contact met ons op om van gedachten te wisselen.