De toekomst van Plan Boom

De toekomst van Plan Boom

Het project ‘Plan Boom’ is tot stand gekomen uit een wens, een behoefte én urgentie. De wens voor een gezonde(re) leefomgeving, een bijdrage leverend aan het verbeteren van de biodiversiteit en de staat van instandhouding van diverse dier- en plantsoorten. Plan Boom loopt nu een aantal jaar, het moment om te kijken naar wat we bereikt hebben.

7 februari 2024

De behoefte om de ‘groene bubbel’ groter te maken. Want in de kleine groene bubbel waar we ons nu begeven maken we te weinig écht het verschil. Want we kunnen nog wel wat extra kracht en beweging gebruiken om écht het verschil te maken.

En dan de urgentie: de opgaven ten aanzien van de ruimtelijke ordening in Nederland zijn groot. Denk hierbij aan de woningbouwopgave de energietransistie, de landbouwtransistie waarbinnen de nodige ‘ruimtelijke puzzels’ zijn te leggen. Waar zijn we als mens zonder natuur? Dat besef is er nog té weinig. Er wordt nog te veel blind gestaard op economische groei. Daarbij niet rekening houdend met het feit dat de economische groei óók afhankelijk is van de natuur en een gezonde leefomgeving.

In de 4 jaar tijd dat we als Natuur en Milieufederaties en Landschappen NL actief zijn geweest met het project Plan Boom hebben we op veel plekken in Nederand het verschil gemaakt. Afgelopen 4 jaar hebben we in ieder geval al ruim 3 miljoen bomen geplant. Hiermee hebben we het verschil gemaakt in de fysieke leefomgeving en hebben we een bijdrage geleverd aan het bewustijn van vele mensen en instanties.

En dat is niet het enige wat we hebben bereikt, ook zijn we diverse samenwerkingen aangegaan en verbindingen gemaakt. Bijvoorbeeld met Meer bomen nu (Urgenda), Trees for all en Life Terra. Organisaties met vergelijkbare doelen en ambitities. Door deze verbindingen en samewerkingen stopt het planten van bomen zeker niet nu het project Plan Boom wel op zijn eind loopt.

Met Plan Boom hebben we een bijdrage geleverd in het tot stand brengen van een groene beweging, iets waar we met z’n allen heel trots op mogen zijn.