Communicatiemogelijkheden Plan Boom bij deelname in een provinciaal netwerk

Communicatiemogelijkheden Plan Boom bij deelname in een provinciaal netwerk

Verschillende federaties zitten in de situatie dat er al een provinciaal project draait met vele partners (bijv. www.iedereeneenboom.nl van de provincie Overijssel). Het gaat dan om groter project met een eigen naam, website en social media kanalen. Dan kan de vraag zich voordoen hoe je communiceert over Plan Boom in jouw provincie.

Pragmatisch en mogelijkheden benutten

Vanuit het kernteam kunnen wij ons voorstellen dat het in zo’n situatie niet past om te communiceren vanuit Plan Boom. Het kan zelfs tot verwarring leiden bij partners en inwoners. In dat geval adviseren wij om vooral te communiceren vanuit de kanalen en afzender die passend en logisch zijn in jouw provincie. Ga daar dus vooral pragmatisch mee om. Doe wat het beste werkt in jouw provincie. Maar we hebben natuurlijk ook een belang om Plan Boom zoveel mogelijk zichtbaar te maken. Dit is nodig richting onze (co)financiers, de algemene werving van vrijwilligers en locaties en de profilering van de Natuur en Milieufederaties. Benut dus wel de mogelijkheden die er zijn. Voor zover we het nu kunnen overzien, lijkt ons dit de meest praktische werkwijze. Mocht blijken dat het niet werkt, kunnen we gaandeweg andere afspraken maken.

Zichtbaar maken van Plan Boom binnen provinciaal project

Hieronder doen wij suggesties over hoe je dan toch Plan Boom zichtbaar kunt maken binnen je grotere provinciale project. Bijvoorbeeld:

  • logo op de website
  • logo op documenten die gemaakt worden
  • een link op de website naar Plan Boom
  • delen van content over en weer
  • #planboom gebruiken op social media
  • één van de plantevents benutten om er een speciaal Plan Boom event van te maken, met daarbij ook extra aandacht voor de Postcodeloterij
  • wel een digitale Plan Boom nieuwsbrief maken voor de mensen die zich aangemeld hebben via Plan Boom om te helpen planten

Zichtbaar maken van jouw provinciale project binnen Plan Boom

Onderstaand kunnen wij van Plan Boom voor jouw provinciale project verzorgen. Neem hiervoor contact op met Marieke.

  • Een provinciale pagina op planboom.nl waarop informatie staat over je provinciale aanpak met daarbij een link naar je eigen project.
  • Content van jouw project delen op de website, digitale nieuwsbrief en socials van Plan Boom