550 kinderen van 22 basisscholen uit Overijssel verzorgden en plantten hun boom!

550 kinderen van 22 basisscholen uit Overijssel verzorgden en plantten hun boom!

In 2022 deden er 22 basisschoolklassen mee met “van Zaadje tot Boom”. In dit educatieve project leren kinderen zorgdragen voor de groei en ontwikkeling van hun eigen boom. Kleine boompjes worden door de leerlingen opgekweekt tot grotere boompjes. De kinderen volgden de ontwikkeling van de boom met ondersteuning van een nieuw lespakket en leerden zo zorgdragen voor bomen. De boompjes zijn door de kinderen geplant op of rondom de landelijke boomfeestdag in november. Soms op het schoolplein maar soms ook op een andere locatie in de buurt.

2 mei 2023

Hulp van boomconsulenten

Speciaal voor dit project zijn er vrijwillige boomconsulenten geworven en getraind die de scholen hielpen met hun enthousiasme en kennis over bomen. Ze gaven één of meerdere gastlessen en hielpen de scholen met het vinden van een locatie en het planten van de bomen met de scholieren. De kinderen volgenden vier korte speciaal ontwikkelde lessen over bomen en het verzorgen daarvan, zoals over de boomkwekerij, boomkenmerken, en biodiversiteit. Onderdeel van de lessen zijn vier korte maar leuke klokhuisachtige filmpjes.

Plantlocaties van de bomen

Veel bomen zijn op of rondom het eigen schoolplein gepland. Soms ook op andere locaties in samenwerking met de gemeente of een natuurorganisatie. In Zwolle zijn ze bij de Aa- landen zijn geplant, in Hengelo bij het Weusthagpark, in Ommen is een herdenkingsbosje aangeplant en in Deventer zijn ze op Landgoed t Schol gepland. Eén van de scholieren van de basisschool Adwaita in Deventer zei dat het planten van de bomen de mooiste les van het schooljaar was en ook beter dan de digitale lessen, “dit was in ’t “echie”. In totaal zijn er 1000 nieuwe bomen gepland in dit educatie project.

In mei 2023 start er een nieuwe ronde van Zaadje tot Boom. Scholen kunnen zich hiervoor melden bij Natuur en Milieu Overijssel.

Tags: