Samen bomen planten in Malden en de Ooijpolder

3 november 2021

Samen bomen planten in Malden en de Ooijpolder

Het Emmerik Milieu Fonds is een familiefonds dat financiële ondersteuning geeft aan projecten gericht op duurzaamheid, milieu en bomenaanplant. Zij wilden graag via Plan Boom de aanplant van bomen in de omgeving van Nijmegen financieel ondersteunen. Het projectteam in Gelderland heeft hen gekoppeld aan twee projecten: één in de Ooijpolder en één in Malden.

Bomen planten in Malden

In Malden, waar de stad Nijmegen en het platteland elkaar ontmoeten, ligt Landgoed Grootstal. Op dit landgoed krijgen verschillende vormen van duurzame, vooruitstrevende landbouw een plek; er ontwikkelt zich een kleinschalig voedsellandschap, waaronder boomweides en een voedselbos. Met de bijdrage van het Emmerik Milieufonds worden vijftig mooie inheemse laanbomen aangeplant. Op de openbare Sint Jacobsweg spiegelen zij de reeds aanwezige bomen aan de andere zijde. In plaats van in een statige uniforme beplanting voorziet het plan in een wat lossere menging van eik en linde, zowel voor de biodiversiteit als om de eikenprocessierups in toom te houden. Het oude pelgrimspad naar Santiago di Compostella zal daarmee een prachtige allee worden en de inheemse soorten vormen een waardevolle toevoeging aan dit landschap en biodiversiteit!

Bomen planten in de Ooijpolder

In de Ooijpolder werkt het Burgerinitiatief Duurzame Ooijpolder aan het aanplanten van ecologische verbindingslinten in het Ooijsche landschap met inheemse bomen en struiken. Zo kan de biodiversiteit in het landschap weer toenemen. Het netwerk wordt op enkele plekken verdicht door de aanplant van (voedsel)bosjes. Met de bijdrage van het Emmerik Milieu Fonds worden dit jaar 750 bomen aangeplant, waaronder o.a. (hoogstam) fruitbomen en notenbomen, en een grote hoeveelheid bosplantsoen. Volgend jaar wordt dit verder uitgebreid.

Bomen planten in Gelderland

Wil jij ook bijdragen aan de aanplant van bomen in Gelderland. Kijk dan op https://www.natuurenmilieugelderland.nl/projecten/plan-boom.

Fotograaf: Kien van Hövell 

 

Tags: