Bomen uitdeelactie voor Utrechtse boeren

25 november 2021

Bomen uitdeelactie voor Utrechtse boeren

Plan Boom Utrecht deelt boompjes uit aan boeren, een actie mogelijk gemaakt door de provincie Utrecht. De actie geeft boeren in de provincie de kans om hun erf natuurvriendelijker te maken. Bomen op het erf verbeteren de waterhuishouding en geven voedsel en nestgelegenheid voor erfvogels. Een boompakket bestaat uit 30 bomen, met maximaal 3 verschillende inheemse soorten. Voor de specifieke boomsoorten wordt gekeken naar de voorkeur van de boer en de grondsoort. Meer informatie en het aanvraagformulier is hier te vinden.

Boomsoorten

Bij de uitdeelactie is er keuze uit acht boompjes: kardinaalsmuts, gewone liguster, gewone vogelkers, sleedoorn, sporkehout, gewone vlier, lijsterbes en Gelderse roos. Boeren kunnen maximaal 2 pakketten à 30 stuks aanvragen. Het plantmateriaal wordt begin 2022 op meerdere plekken in de provincie Utrecht uitgedeeld. De exacte locaties en datum zullen worden gedeeld zodra deze bekend zijn.

Aanvraagformulier

Boompjes kunnen aangevraagd worden via dit formulier. Boeren kunnen op het formulier het bodemtype van hun erf en voorkeuren voor boomsoorten aangeven. Er zijn in totaal 6.000 boompjes beschikbaar: de actie wordt gesloten zodra alle boompjes vergeven zijn.

Ambitie in Utrecht

Bomen zijn van levensbelang. Ze zijn van belang voor een stabiel klimaat, biodiversiteit en een prettiger leefomgeving. Daarom wil Plan Boom het areaal aan bomen in Nederland behouden en uitbreiden met 10 miljoen bomen. De provincie Utrecht wil van deze 10 miljoen bomen er 600.000 stuks voor haar rekening nemen.

Tags: