Bomen voor koeien

7 april 2021

Bomen voor koeien voor klimaat- en diervriendelijk landschap

In het hele land zijn tal van mooie initiatieven om bomen te planten. Graag vertellen wij over de mooie campagne ‘Bomen voor Koeien’. Deze campagne pleit voor een klimaatvriendelijk, kleurrijk en diervriendelijk landschap, met luwteplaatsen, schaduwbomen, heggen, poelen en ecologisch beheerde slootranden.

Schaduw

Vroeger stonden in ieder weiland heggen, bosjes en solitaire bomen. Rond het middaguur kon je de koeien, schapen en paarden vredig in de schaduw hun ‘siësta’ zien houden. Tegenwoordig zie je bijna alleen nog kale, door prikkeldraad begrensde, onherbergzame grasvlaktes. Veel dieren hebben hieronder te lijden.
Tal van prachtige bomen en struiken, die van oudsher in Nederland voor kwamen, zijn bijna uitgestorven (zoals de wilde appel, de mispel, de wilde peer en de kleinbladige linde). Terwijl bomen, zeker nu, in tijden van klimaatverandering, zo belangrijk zijn.

Bestel een Bomen-voor-koeien-certificaat

Dat lukt niet van de ene op de andere dag – boompjes groeien langzaam en er kan nog heel wat geplant worden – maar samen komen we een heel eind.
Iedereen die dat wil kan daartoe Bomen-voor-koeien-certificaten bestellen door middel van een mailtje naar info@waarde.nl, waarin je aangeeft hoeveel certificaten, a € 10,=, je wilt ontvangen. Je ontvangt dan een bevestiging en een factuur. Voor ieder verkocht certificaat wordt één boom als schaduwplaats in of langs een weiland geplant.

In totaal zijn al ruim 115.000 boompjes aangeplant.

Meer weten? Kijk op www.bomenvoorkoeien.nl

fotograaf Ruben Schipper

(Foto: Ruben Schipper)

Tags: