Conferentie Het Bos, Ons Bos

Conferentie Het Bos, Ons Bos

Op donderdag 14 april vond op Kasteel Groeneveld in Baarn de conferentie ‘Het Bos, Ons Bos” plaats. Wat is de rol van bewonersinitiatieven bij de ontwikkeling van meer bos en de aanleg van landschapselementen? Dat was de vraag waarop werd ingegaan bij deze conferentie. Van oudsher regelen overheden en bosbeheerders grootschalige bomenaanplant. Maar burgerinitiatieven spelen een steeds grotere rol bij de realisatie van doelen op het gebied van duurzaamheid en klimaat. De overheid staat ook steeds meer open voor samenwerking met deze initiatieven.

28 april 2022

Burgers dragen bij aan grote uitdaging voor nieuwe bossen

De overheid moet veel nieuwe bomen aanplanten, wel 37.000 hectare (landelijke Bossenstrategie). Ook moeten er volop bomen worden geplant in het agrarische gebied en in dorpen en steden. Uit de conferentie bleek dat er al verschillende private initiatieven lopen die bijdragen aan deze doelen. En dat er volop kansen zijn voor verdere samenwerking met burgerinitiatieven. Het is dan wel van belang dat de overheid de voorwaarden schept, door onder andere geld en gronden beschikbaar te stellen. Anders blijft het bij woorden en wordt de bossenstrategie niet omgezet in daden.

 

Promotie Plan Boom

Wij waren aanwezig bij de conferentie en bij de start van conferentie konden we ons gloednieuwe promotiefilmpje tonen. Hiermee lieten we aan de aanwezigen zien dat Plan Boom één van die reeds bestaande initiatieven is. Vanuit Plan Boom kunnen we bijdragen aan de landelijke doelen voor meer bomen en bossen. Wij zoeken naar locaties, werken samen met bedrijven en lokale overheden en we stellen plantmateriaal beschikbaar aan bewoners en vrijwilligersgroepen.

Tags:

Bekijk hier ons promotiefilmpje