DELTA Energie investeert in Zeeuws bos

DELTA Energie investeert in Zeeuws bos

DELTA Energie investeert in Zeeuws bos. Vanaf nu wordt voor ieder groen gascontract met vaste prijzen dat wordt afgesloten, één boom geplant. Op die manier wil DELTA Energie helpen met het terugdringen van de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer en het groener maken van Zeeland. Het is de bedoeling dat de bomen geplant worden op boslocaties bij Biggekerke en IJzendijke. DELTA Energie werkt hiervoor samen met Staatsbosbeheer, Buitenfonds en de Vereniging Zeeuwse Milieufederatie (Zmf). Het geld dat DELTA Energie bijdraagt, is niet alleen voor de aanplant, maar ook voor het duurzaam beheer van de bomen gedurende vijftig jaar. Op 30 maart 2022 gingen de partijen hiervoor een samenwerkingsovereenkomst aan.  

30 maart 2022

Groen gas

DELTA Energie introduceerde twee jaar geleden DELTA Groen Gas, een mix van 2% biogas en 98% CO2-gecompenseerd gas. Per 1.000 kuub verbruikt groen gas draagt DELTA Energie vijf euro af aan natuurprojecten van diverse Zeeuwse natuurorganisaties. Eén van die projecten is het planten van bomen met als doel de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer terug te dringen. Omdat DELTA Energie zijn Zeeuwse oorsprong en het Zeeuwse landschap koestert, is ervoor gekozen om de bomen in Zeeland te planten.

 

Energietransitie en meer bomen gaan hand in hand

ZMf, die in kader van Plan Boom, samen met DELTA Energie, op zoek is gegaan naar geschikte locaties, vindt het een mooi initiatief. Het Zeeuwse energiebedrijf laat hiermee zien dat zij stappen maakt in de energietransitie. Met meer groen gas en door het aanplanten van boompjes waarmee extra CO2 wordt vastgelegd. Zo helpt DELTA Energie ook mee aan de Zeeuwse doelstelling van Plan Boom, namelijk een groener, gezonder en aantrekkelijker Zeeland door het aanplanten van 380.000 bomen extra; voor elke Zeeuw een boom.

Biodiversiteit neemt toe

Staatsbosbeheer is blij met de samenwerking en de extra bomen. Komend winterseizoen worden er al diverse bomen aangeplant, die een thuis en voedselplek zijn voor veel insectensoorten en vogels. Bossen dragen niet alleen bij aan de beperking van klimaatverandering. Het stimuleert ook de Nederlandse biodiversiteit, het vasthouden van water, de landschapskwaliteit, de gezondheid van mensen en recreatieve doeleinden. Landelijk gaat Staatsbosbeheer 5.000 hectare nieuw bos aanleggen in de komende 10 jaar. In Zeeland realiseert Staatsbosbeheer ook op diverse plantlocaties nieuw bos, het gaat vooral om het uitbreiden van bestaande natuur.

Tags: