Draag bij aan het laten opgroeien van een boom tot een mooie leeftijd van minimaal 100 jaar

Draag bij aan het laten opgroeien van een boom tot een mooie leeftijd van minimaal 100 jaar

Met het project 100 bomen 100 gaat de provincie Zuid-Holland op zoek naar mooie locaties om 100 bomen de kans te bieden om minstens 100 jaar op dezelfde plek te blijven staan. Veel bomen, met name in het stedelijk gebied, krijgen niet de kans om uit te groeien tot een volwaardig volwassen boom. In het drukke Zuid-Holland moeten ze vaak plaats maken voor andere prioriteiten. Terwijl oude(re) bomen een grote bijdrage leveren aan de biodiversiteit en  zorgen voor de opslag van CO2. Daarnaast willen ze met dit project graag aandacht vragen voor de waarde van de (individuele) boom.

13 juni 2023

Daarom nodigt provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit (PARK) Noël van Dooren verenigingen, inwoners, ondernemers, gemeenten, et cetera op om locaties aan te dragen waar een individuele boom of boomgroep echt iets toevoegt. Van Dooren: “Het gaat mij om bomen op locaties waar een nieuwe boom niet vanzelfsprekend is én waar de boom een kans heeft om oud te worden. Niet in jouw achtertuin, niet op de meest voor de hand liggende locatie, het liefst op een kenmerkende en openbare locatie. Daarmee biedt iedere boom meerwaarde voor Zuid-Holland, is hij ‘beleefbaar’ voor iedereen en brengt hij mensen samen.

Brochure en spelregels

Op de website van de Provincie Zuid-Holland staat de brochure ‘100 bomen voor minimaal 100 jaar’ waarin passende voorbeelden gepresenteerd. Ook vind je hier de spelregels waar je aan moet voldoen. Zo moet de aanvraag voor 1 juli 2023 binnen zijn. Van Dooren: “Het is belangrijk dat je een aanvraag voor een boom goed onderbouwd. Zowel de motivatie voor de boom als de plek. Ik hoop dat veel Zuid-Hollanders de handschoen oppakken en meehelpen om 100 bomen voor minstens de komende 100 jaar een goede plek te geven.“

Tags: