Geen plek? Plant een boom in een heg of houtwal

29 september 2021

Bomen in heggen en houtwallen

Bomen staan niet alleen in bossen, parken, tuinen of plantsoenen. Ze passen ook uitstekend in landschapselementen zoals heggen en houtwallen, met als belangrijk voordeel dat ze dan – in de vorm van groene dooradering – kunnen worden ingepast in agrarische gebieden en dus geen extra druk op schaarse ruimte leggen. Deze vormen van natuurrijke perceelafscheidingen hebben een belangrijke ecologische functie. Ze bieden schaduw, schuil- en broedgelegenheid en voedsel en zorgen zo voor meer vogels, insecten en andere dieren in het landschap. Daarnaast dragen ze bij aan natuurlijke plaagbestrijding, de binding van CO2 en de filtering van stikstof.

De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) zet zich in voor zoveel mogelijk natuurlijke elementen in ons landschap. Deze ‘associated partner’ van Plan Boom plant ieder jaar weer tienduizenden boompjes aan. Door het aanplanten en beheren van landschapselementen zoals heggen en houtwallen maakt zij Nederland steeds een stukje mooier.

In een recente uitzending van VPRO Tegenlicht laat VNC-directeur Jaap Dirkmaat zien hoe boeren hun landbouw met landschap kunnen verweven en zo kunnen zorgen voor meer biodiversiteit en landschappelijke schoonheid. Bekijk de hele uitzending hier of kijk hier voor een los fragment met Jaap Dirkmaat.

[Bron foto: Vereniging Nederlands Cultuurlandschap]