Handen ineen voor meer bomen in Fryslân

Handen ineen voor meer bomen in Fryslân

Op 26 & 27 november 2021 hebben Plan Boom Fryslân en Meer Bomen Nu hun eerste gezamenlijke oogst- en boomplantactie georganiseerd. De Friese Milieu Federatie (FMF), Landschapsbeheer Friesland (LBF) en Meer Bomen Nu slaan de handen ineen om de bomenambitie van hun campagnes te realiseren. De organisaties willen meer bomen tegen snelle klimaatverandering en voor herstel van de biodiversiteit in het Friese landschap. Deze actie wordt bij succes volgend jaar herhaald en opgeschaald.

1 december 2021

Voor een groene leefomgeving

Meer Bomen Nu en Plan Boom Fryslân zien bomen planten als één van de oplossingen om de negatieve gevolgen van klimaatverandering te beperken, de biodiversiteit te herstellen én om burgers handelingsperspectief te bieden. Vanuit die gedeelde doelstelling zijn wij samen aan de slag gegaan met de hulp van vrijwilligers en particuliere grondeigenaren.

Chris van Eeghen met kleinzoon, plantlocatie bij Mirns in Gaasterland

Berkenboompjes uit het Drents-Friese Wold planten bij particuliere grondbezitters

Op vrijdag 26 november oogsten de vrijwilligers van de LBF, FMF en Meer Bomen Nu samen zo’n 2000 jonge berkenboompjes in het Drents Friese Wold. Dit is mogelijk door een waardevolle samenwerking met natuurbeheerder Staatsbosbeheer. Na het oogsten kwamen de deelnemers van de actie zelf de berkenboompjes ophalen om ze de volgende dag in eigen tuin, bos, langs de oprijlaan of weide te planten. Met deze aanpak kan elke inwoner van de provincie een boompje uit Friesland de kans geven om uit te groeien tot een prachtige boom. Inheemse bomen zijn bovendien het beste voor het herstellen van de biodiversiteit. Goed voor het klimaat, de natuur en een fijne leefomgeving. Deelnemers aan de actie ontvangen een boomplant- en verzorginstructie.

In heel Friesland werden zaterdags in weer en wind jonge berkenboompjes geplant van Gaasterland tot Sneek, van gemeente Waadhoeke tot de Noardlike Fryske Walden.

Familie Tjerkstra in actie, plantlocatie aan de Lytse Potten bij Sneek

Aanmelden deelnemers plantlocaties

Gemeenten, bedrijven en particuliere grondbezitters, die tenminste 0,5 hectare beschikbaar hebben om bomen te planten kunnen zich aanmelden bij Arnoud de Vries van de FMF door een mail te sturen onder vermelding van  ‘Plan Boom Fryslân’ naar info@fmf.frl

Aanmelden vrijwilligers en oogstlocaties

Individuele vrijwilligers en groenbeheerders kunnen zich aanmelden bij Meer Bomen Nu als vrijwilliger, oogstlocatie of bomenhub (opslagplaats jonge boompjes). Meld je aan op: https://meerbomen.nu/ik-doe-mee/

Erik van der Zee met Jort Dijkstra van Plan Boom, plantlocatie bij Oudemirdum in Gaasterland
Tags: