Onder de aandacht: LSA Bewoners

Onder de aandacht: LSA Bewoners

LSA Bewoners is 1 van onze samenwerkingspartners. Een mooie organisatie! Vincent Jacobs, projectmedewerker bij LSA Bewoners, vertelt over wat ze doen, waar ze voor staan en waarom de organisatie zo goed past bij Plan Boom.

6 oktober 2022

Ondersteunt om bewoners bij elkaar te brengen

LSA Bewoners staat voor het Landelijk Samenwerkingsverband van Actieve Bewoners. Het is een netwerk dat lokale collectieven ondersteunt, buurtinitiatieven en buurtgroepen. Die ondersteuning doen zij op verschillende manieren. Zo organiseren ze themabijeenkomsten, bijvoorbeeld over de energietransitie of over eenzaamheid. Vincent zoomt in op 1 van hun initiatieven: “Op dit moment zijn we druk met het project BuurtBespaarBudget. Als buurthuis kun je een budget aanvragen van maximaal €5.000,-. Hiermee kun je in de wijk of in het buurthuis zelf projecten opstarten om energie te besparen. Zo helpen we elkaar de winter door.”

Netwerk voor bewoners

LSA Bewoners is een organisatie, die de samenwerking tussen bewoners versterkt. Door kennis te delen en krachten te bundelen dragen ze eraan bij dat buurtbewoners meer bereiken binnen hun wijk. Vincent: “Bewoners weten wat er in een wijk leeft, wat er speelt. Wij ondersteunen hen graag, zodat ze problemen en kansen gezamenlijk kunnen aangrijpen.”

Plan Boom in de stad

“Kijk, die 10 miljoen bomen daar zullen wij er niet héél veel van geplant krijgen. Ons netwerk zit veel in stedelijke gebieden, waar de ruimte beperkt is. Maar ons snijvlak zit ‘m in die 1 of 2 bomen op een plein vol tegels, of de vergroening van de tuinen in een grijze wijk,” legt Vincent uit. Met de klimaatverandering worden de hete dagen een steeds groter probleem, zéker in stedelijk gebied. De behoefte aan vergroening en schaduw wordt steeds groter. Daarnaast geeft alleen al 1 boom een heel andere uitstraling aan een straat. Vincent: “Het gaat ons ook om de bewustwording dat bomen goed zijn voor een wijk.”

Lokale uitdeelacties

In eerste instantie wilde LSA Bewoners graag bijdragen om de straten te vergroenen. Maar gemeentes hebben het groen in eigen beheer en dan is het lastig om dat voor elkaar te krijgen. Bovendien zijn veel bomen niet geschikt om in een stad te planten. Vincent vertelt hoe ze meer kansen hebben op een andere manier: “We gaan lokale uitdeelacties organiseren, waardoor bewoners bomen kunnen planten in hun eigen tuin. Ook bij een buurthuis is er vaak ruimte voor bomen. Daarvoor gebruiken we onze lokale netwerken.”

LSA Bewoners en Plan Boom

Vincent besluit: “Het mooie van Plan Boom is dat er veel organisaties bij zijn betrokken. Die allemaal vanuit hun eigen expertise gaan voor een groener Nederland. Daar draagt LSA Bewoners graag een steentje aan bij.”

Tags: