Resultaat na tweede seizoen Plan Boom: 1.702.406 bomen geplant!

Resultaat na tweede seizoen Plan Boom: 1.702.406 bomen geplant!

In het tweede jaar hebben we Plan Boom succesvol uit kunnen bouwen. De organisatie staat en in iedere provincie werken Plan Boom partners goed en enthousiast samen aan allerlei Plan Boom projecten. De doelgroepen van onze projecten zijn divers en we werken samen met een groot scala aan lokale en regionale overheden, bedrijven en fondsen. Op de coronamaatregelen hebben we deels kunnen anticiperen door succesvolle uitdeelacties te organiseren.

21 april 2022

Uitdagingen en planning

We hebben in het plantseizoen 2021/2022 met elkaar een groot aantal bomen kunnen planten, ruim twee keer zoveel als in het eerste jaar. Desondanks hebben we het streefbeeld voor het tweede plantseizoen niet gehaald. Voor de jaren die volgen, is de opgave voor het aantal bomen nog groter. De beschikbaarheid van goede locaties, voldoende financiering en voldoende plantmateriaal zijn hierbij grote uitdagingen. We gaan op basis van de huidige stand kritisch naar onze planning kijken en zullen hierin niet alleen bomen opnemen die tijdens de looptijd van Plan Boom zijn geplant, maar ook naar de bomen die zijn gepland. Ook voor de jaren na de Plan Boom looptijd verkennen we plantlocaties, zoeken we naar financiering en bereiden we de uitvoering voor.

 

Bredere bomenbeweging

Het is mooi om te zien dat er een bredere bomenbeweging in Nederland op gang is gekomen. Er worden dus ook veel bomen door deze bredere beweging geplant. Door met deze andere bomenorganisaties samen op te trekken worden er ook veel bomen geplant die niet direct op ons conto worden geschreven, maar waar we indirect wel een bijdrage aan leveren.

Tags: