Venlose bevolking zelf aan de slag met bomen planten

18 november 2020

Venlose bevolking zelf aan de slag met bomen planten

In Limburg zijn vele gemeenten met IKL Limburg (Instandhouding Kleine Landschapselementen Limburg) aan de slag om bomenplannen te maken, samen met de provincie. Het succes hierbij is dat mensen zelf aan de slag gaan en de organisaties hen daarbij helpen. De start om tot vele boomaanplantingen te komen is op woensdag 18 november gegeven door Groengroep ’t Ven met het aanplanten van bomen in de wijk. Goed voorbeeld doet goed volgen!

Wethouder Boom komt kijkje nemen bij de plantactie van Groengroep ’t Ven
Tags: