Uitdeelactie Kleine Landschapselementen – Plan Boom Utrecht

Plan Boom uitdeelactie Gelderse Vallei, Lopikerwaard en Kromme Rijnstreek

Vanaf 1 oktober kunnen Utrechtse grondeigenaren en boeren weer bomen ophalen voor het behoud en de aanleg van landschapselementen. Voor de grondeigenaren zijn landschapselementen van belang voor een betere kwaliteit van de bodem en versterking van de biodiversiteit. In januari worden 24.000 bomen uitgedeeld waarmee landschapselementen als geriefhoutbosjes en houtsingels aangelegd kunnen worden. Deze actie wordt georganiseerd door Plan Boom en gefinancierd vanuit het Bomen Actieplan van de provincie Utrecht. De uitdeelactie is gericht op de regio’s Lopikerwaard, Gelderse Vallei en Kromme Rijnstreek, omdat hier veel kansen liggen voor het behoud en herstel van het landschap.  

12 oktober 2023

600.000 extra bomen in de provincie Utrecht
Het is belangrijk dat landschapselementen worden onderhouden en terugkeren in ons landschap omdat ze de biodiversiteit vergroten, CO2 en water vasthouden en fijnstof opvangen. Ze maken het landschap toekomstbestendig en laten het er levendiger en afwisselender uitzien. De provincie Utrecht heeft in het kader van haar Bomen Actieplan de ambitie om 600.000 bomen aan te planten. Recent waren er al succesvolle uitdeelacties in de provincie Utrecht; in maart werden 17.000 bomen uitgedeeld, in 2022 waren dit er 15.000.

Streekeigen soorten
Tijdens de uitdeelactie worden alleen bomen uitgedeeld die specifiek voorkomen in de gebieden. In de Gelderse Vallei worden bijvoorbeeld de zwarte els, de zomereik en wilgen uitgedeeld voor het landschapselement het ‘geriefhoutbosje’. Dat is een klein bosje op het land van een boer waar vroeger hakhout vandaan werd gehaald. Geriefhoutbosjes, maar ook andere landschapselementen zoals boomgroepen en houtsingels, maakten tot 100 jaar geleden deel uit van het Utrechtse agrarische landschap. Schattingen geven aan dat minder dan 40% van de landschapselementen over is ten opzichte van het begin van de vorige eeuw.


Projectleider Hein Pasman (Landschap Erfgoed Utrecht):

“Houtsingels, boomgroepen en geriefhoutbosjes zijn erg belangrijk in het agrarisch cultuurlandschap van de provincie Utrecht. Dagvlinders, kleine zoogdieren, wilde bijen en vele vogels leven in of bij deze landschapselementen, die daarom van groot belang zijn om te behouden en uit te breiden. Help ons mee om landschapselementen te behouden.”

Iedereen met eigen grond in de regio’s Lopikerwaard, Gelderse Vallei en Kromme Rijnstreek

kan de boompakketten online bestellen. De uitdeelactie vindt plaats op 19 januari 2024. De coördinatie van de uitdeelactie is in handen van de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) en Landschap Erfgoed Utrecht._

 

Geïnteresseerden kunnen zich t/m 1 december 2023 aanmelden voor de bomen via https://planboom.nl/uitdeelactie-kleine-landschapselementen-januari/

Let op: op is op!

Tags: